Import-One-Stop-Shop –
Slechts één aangifte voor
heel Europa

Wat houdt Import-One-Stop-Shop in?

Import-One-Stop-Shop (IOSS) of het zogeheten éénloketsysteem is de elektronische procedure waarmee bedrijven vanaf 1 juli 2021 hun btw-verplichtingen in de e-handel kunnen regelen voor invoer naar alle EU-landen.

Voorheen konden verkopers binnen en buiten de EU die producten online aan consumenten in de EU verkochten, deze rechtstreeks aan consumenten leveren zonder invoer-btw te betalen als de waarde van de zending niet meer dan 22 euro bedroeg. Deze regeling eindigde op 1 juli 2021 en sindsdien wordt op alle ingevoerde producten de btw van het EU-land geheven. Verkopers en platforms zullen btw kunnen heffen op ingevoerde zendingen tot een waarde van 150 euro.

Voor wie is deze regeling bedoeld?

DE IOSS-procedure of het éénloketsysteem is een speciale regeling op het gebied van omzetbelasting en is bedoeld voor de ondernemer die vanuit een derdelandsgebied ingevoerde goederen met een waarde tot 150 euro aan particulieren verkoopt.

Hoe kunnen ondernemers gebruikmaken van deze regeling?

Verkopers of marktplaatsen hoeven zich nog maar in één EU-land voor IOSS of het éénloketsysteem te registreren.  Ze krijgen een uniek IOSS-identificatienummer, dat op alle binnen de EU verstuurde pakketten vermeld moet worden. Hieraan kan de douane zien dat de btw volgens de voorschriften aangegeven wordt, en daardoor kan de zending sneller worden ingeklaard.

De IOSS loopt via de belastingdienst van een bepaald EU-land. De invoer-btw die in alle EU-landen verschuldigd is, wordt daar aangegeven. Verkopers moeten de verschuldigde btw afdragen in het land waar zij voor het éénloketsysteem (IOSS) geregistreerd zijn.

Meer informatie over IOSS vindt u onder: