GoGreen – Groene oplossingen voor klimaatvriendelijke logistiek

Wij handelen en veranderen - duurzaam

GoGreen

Steeds meer ondernemingen uit de meest diverse sectoren stellen zichzelf klimaatdoelen en zijn daarbij ook aangewezen op de ondersteuning van hun leveranciers. Voor ons is het doel dan ook helder - wij willen een volledige portfolio van groene producten en oplossingen in de logistieke sector aanbieden. Als het grootste logistieke concern ter wereld zien wij het als onze verantwoordelijkheid om binnen onze branche het goede voorbeeld te geven en het voortouw te nemen op het gebied van duurzaamheid: Wij verkleinen de CO2-voetafdruk van onze activiteiten vanaf het eerste begin. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen met u, onze klant, in grote mate kunnen bijdragen aan de klimaatbescherming.

In de afgelopen jaren zijn wij er bij Deutsche Post en DHL in geslaagd om klimaatvriendelijk te groeien en structurele veranderingen door te voeren. Wij hebben onze CO2

  • voetafdruk ondanks de toenemende stroom zendingen voor een deel zelfs weten te verkleinen. In ruim 50 procent van onze bezorggebieden bezorgen wij CO2-neutraal. Dit aandeel moet in 2025 70% zijn. Er is geen concurrent in Europa die in de verste verte zoveel CO2
  • neutrrale bestelwagens en bedrijfsmiddelen heeft als wij bij Deutsche Post en DHL.
GoGreen
GoGreen

Om het in de toekomst nog beter te doen, investeren wij aanzienlijk in nieuwe technologieën en processen met het doel om op de middellange termijn een CO2-neutrale post- en pakketdienst te kunnen aanbieden. Over de totale logistieke waardeketen gemeten worden wij in de komende jaren nog 'groener'. Ons pakket aan concrete maatregelen omvat alternatieve transportoplossingen en nieuwe concepten voor gebouwen en energie. Ook zullen we ook ons elektrische wagenpark verder uitbreiden. Al deze maatregelen met betrekking tot de infrastructuur zijn bedoeld om onze CO2

  • uitstoot gericht te verlagen en zo het eigenlijke kernproces nog duurzamer te maken.

Klimaatneutraal - hoe werkt dat in de context van verzending?

Met twee services maken we zendingen klimaatneutraal: GoGreen en GoGreen Plus.

GoGreen Logo

In het geval van GoGreen wordt de uitstoot tijdens verzending achteraf gecompenseerd via investeringen in wereldwijde projecten - dit noemen we offsetting. Dit doen wij in Duitsland automatisch voor alle briefpost en particuliere pakketten die wereldwijd worden verzonden - zonder meerprijs. Zakelijke klanten kunnen de service boeken voor hun pakketten en reclamepost.

Meer info: dhl.de/gogreen en deutschepost.de/gogreen

In het geval van GoGreen Plus vermijden we de uitstoot door middel van insetting - we nemen aanvullende maatregelen om de uitstoot in ons logistieke netwerk te verminderen, bijvoorbeeld door het gebruik van voertuigen op biogas of elektrische vrachtwagens. Met deze nieuwe service hebben we in Duitsland met een groot aantal bedrijven die net als wij de volgende stap naar klimaatneutraal willen zetten, een pilot gedaan.

Meer info: dhl.de/gogreen en deutschepost.de/gogreen

Wij handelen en veranderen - duurzaam

Een investering van 600 miljoen euro in duurzaamheid


In het kader van het duurzaamheidsprogramma van Deutsche Post DHL wordt 600 miljoen euro geïnvesteerd in elektrische mobiliteit en groene infrastructuur. Wij rusten bedrijfslocaties uit met zonnepanelen, warmtepompen en gebouwautomatisering en zullen in 2022 al 100 en in 2025 in totaal 280 CO2-neutrale distributiepunten exploiteren. Op alle bedrijfslocaties wordt doorgaans duurzaam gebouwd, alle post- en pakketcentra worden klimaatneutraal ingericht en we maken al voor 95% gebruik van groene stroom.

Grootste vloot van elektrische bedrijfsvoertuigen wereldwijd

Met 20.000 elektrische bestelwagens, 12.600 e-trikes en 6.700 e-bikes is onze vloot van elektrische bedrijfsvoertuigen de grootste ter wereld en bezorgen wij in ongeveer 50% van onze bezorggebieden CO2-neutraal. Er is geen logistieke onderneming die zo veel in elektrische mobiliteit investeert als wij. Alleen al dit jaar gaat het om rond de 300 miljoen euro. In 2025 zal onze elektrische vloot bestaan uit 38.000 elektrische bestelwagens en 14.000 e-trikes.

Spoorvervoer en 400 nieuwe vrachtwagens op gas

Wij maken door heel Duitsland gebruik van het spoornet. Zo wordt 6% van de pakketten, wat gelijkstaat aan ongeveer 10 miljoen pakketten per maand, klimaatvriendelijk vervoerd. Via ons nieuwe treinservice kunnen particuliere klanten in Duitsland actief meewerken aan CO2-besparing. Op de weg zetten we alternatieve aandrijfmotoren in. In 2022 worden ruim 100 vrachtwagens op (bio)gas aangeschaft, die aanzienlijk minder CO2 uitstoten. In de komende jaren zullen wij deze vloot uitbreiden tot meer dan 400 voertuigen op gas.

Concreet handelen

Kies voor de pakketservice GoGreen voor uw WARENPOST-zendingen en steun de klimaatbeschermingsprojecten om de uitstoot te compenseren:

Warenpost ontdekken

GoGreen Logo

Meer informatie over duurzaamheid vindt u op internet onder
www.deutschepost.de/nachhaltigkeit of www.dhl.de/nachhaltigkeit.