One-Stop-Shop (OSS)

Vereenvoudigde btw-verplichtingen
binnen de EG

Wat houdt het One-Stop-Shop-proces in?

In het kader van de omzetting van het zogenaamde digitale btw-pakket op 1 juli 2021 voor de intracommunautaire handel binnen de EG is OSS een elektronisch systeem dat verkopers van goederen en diensten aan consumenten in de EG toelaat om bijna 95 % van de btw-verplichtingen te vereenvoudigen. In tegenstelling tot IOSS gaat het bij OSS om zendingen binnen de Europese unie of de btw-aangifte voor verkopen binnen de EU.

Momenteel moeten EU-ondernemingen, die binnen de EU goederen verkopen aan kopers in een andere lidstaat voor een totaal van meer dan 35 000 EUR of 100 000 EUR op jaarbasis (afhankelijk van de lidstaat), zich laten registreren en de btw betalen in de lidstaat van de koper. Vanaf 1 juli 2021 kan de btw onder een drempelwaarde van 10 000 EUR (op jaarbasis) aan de lidstaat van de verkopende onderneming worden gestort. Boven deze drempelwaarden moet de btw in de lidstaat van de koper worden gestort.

Hoe kan ik me hiervoor registreren?

Elke lidstaat van de EG heeft een eigen online OSS-portal waar uw onderneming zich kan registreren. Deze eenmalige registratie geldt voor alle verkoper aan consumenten in andere EG-lidstaten.

De elektronische btw-aangifte geschiedt op kwartaalbasis via de OSS-portal van de lidstaat waar men voor OSS is geregistreerd. Voor een vlotte afhandeling van de belasting moet de verzender ervoor zorgen dat het juiste btw-tarief wordt vermeld op de factuur van de eindklant die buiten onze exportprocessen omgaat.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor het verzendingsproces van Deutsche Post-pakketten. Deze inhoud wordt u louter informatief ter beschikking gesteld en mag niet worden beschouwd als juridisch en/of fiscaal advies. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de verzender om de voorschriften die gelden vanaf 1 juli toe te passen.

Meer informatie over OSS vindt u onder: