Duurzaam verzenden met GoGreen

GoGreen is standaard

Vanaf 2023 vervoeren wij alle zendingen van Deutsche Post Business Mail en Deutsche Post Packet automatisch en zonder toeslag CO2e*-gecompenseerd. Dit geldt voor alle zendingen vanaf het moment van aanbieden in het internationale postcentrum van Deutsche Post. 

Het maakt daarbij niet uit of de zending is voorzien van een speciaal etiket en of de klant de optie wel of niet heeft geselecteerd. 

Deutsche Post compenseert de CO2e-uitstoot door transport achteraf in de vorm van investeringen in internationaal erkende projecten voor klimaatbescherming (bijvoorbeeld herbebossing van het regenwoud).

Voor meer informatie over de projecten kunt u terecht op https://www.dpdhl.com/en/sustainability/environment/green-product-portfolio/climate-protection-projects.html

Met de zogenoemde offsetting wordt de CO2e-voetafdruk berekend voor alle grensoverschrijdende zendingen van het moment van aanbieden tot aflevering in het land van bestemming. Op basis van een compensatiesleutel wordt er geïnvesteerd in gecertificeerde projecten. Dat gebeurt niet op klantniveau, maar voor het totaal aan zendingen.

* CO2e = CO2-equivalent: hiermee wordt het naar CO2 omgerekende broeikaseffect voor CO2 en acht andere broeikasgassen (zoals methaan) aangegeven.

Ook uw internationale reclamepost en drukwerk kunt u met GoGreen duurzaam versturen.

GoGreen-etiket

Wanneer het etiket via het klantportaal van Deutsche Post of de API wordt aangemaakt, wordt het GoGreen-logo automatisch op het etiket afgedrukt. Wordt het etiket niet via het portaal of API aangemaakt, dan kunt u het GoGreen-logo links naast de frankering op de zending aanbrengen.

U kunt met het GoGreen-logo laten zien dat u klimaatbescherming belangrijk vindt. U kunt het logo afdrukken op enveloppen of pakketdozen.

GoGreen Logo

Adres en porto

Op elke zending die in het buitenland ter verzending wordt aangeboden, moeten altijd de volgende gegevens staan:

  • Adres
  • Frankeermachinestempel (PPI) met specifiek postbusadres en een Duits retouradres (postbus in frankeermachinestempel)
    In het geval van een goederenzending en/of zending met track & trace (Packet) moet een klantspecifieke postbus in het frankeermachinestempel staan vermeld. Uw klantenservice vraagt vóór het aanbieden van de zending een voorbeeld ter goedkeuring.

Wanneer documentzendingen (Business Mail) onbestelbaar zijn en in de frankering geen klantspecifieke postbus wordt vermeld, worden de documenten vernietigd.

Waar u deze informatie moet vermelden zodat uw internationale post snel op de plaats van bestemming aankomt, ziet u in de volgende afbeelding. Wij raden u aan om voordat u uw post verzendt, een voorbeeld van de adressering en frankering van uw zending ter goedkeuring naar de lokale klantenservice te sturen.

 

 

Contact


Het GoGreen-logo aanbrengen

Wanneer u een GoGreen-logo op uw zendingen wilt afdrukken, kunt u het desbetreffende productlogo en de gebruiksvoorwaarden downloaden op deutschepost.de/de/g/gogreen/logo.html

Meer informatie over het aanbrengen van het logo op uw zendingen vindt u op dpdhl-brands.com/de/dp/gogreen-gogreenplus